Rodzaje geowłókniny stosowanej w budownictwie

Współcześnie w budownictwie, wykorzystuje się różne rodzaje geowłókniny. Dokładniej mówiąc jest ich co najmniej sześć, a są to tylko te najbardziej popularne, i z racji tego też, najczęściej wykorzystywane. Warto nieco bliżej przyjrzeć się kwestii ich parametrów technicznych, oraz zastosowaniu poszczególnych jej rodzajów. Pozwoli nam to bowiem lepiej orientować się w tym, jakie mamy dostępne rodzaje geowłókniny. Które sprawdzą się w danym zastosowaniu. Taka wiedza będzie na pewno bardzo przydatna wszystkim tym, którzy na co dzień mają styczność z budownictwem inżynieryjnym, technicznym, drogowym i kolejowym. To właśnie tam bowiem, geowłókniny znajdują najczęściej swoje zastosowanie.

Najistotniejsze rodzaje geowłókniny

Tak jak już powiedzieliśmy, obecnie, mamy najbardziej spopularyzowanych sześć rodzajów geowłóknin. Każda z nich sprawdza się w zdecydowanie innych zastosowaniach, co wynika z faktu innych konstrukcji, oraz zastosowania innych materiałów konstrukcyjnych. Wobec tego też, każdy rodzaj będzie charakteryzować się odmiennymi parametrami technicznymi.

  • Geowłóknina typu TS – jest wykonywana z włókien polipropylenowych, łączonych ze sobą poprzez igłowanie. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w pracach z wiązanych z budową i modernizacją domów, ich obejść oraz ogrodów.
  • Geowłóknina P – wykonana z mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych, polipropylenowych, dodatkowo stabilizowanych przeciwko działaniu promieniowania UV. Wykorzystywana głównie jako dodatkowa ochrona dla geomembran, ale także podczas budowy tuneli, zbiorników wodnych, czy też składowisk odpadów.
  • Geowłóknina F – to dwuwarstwowa geowłóknina wykonana z mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych, polipropylenowych. Jest materiałem dwuwarstwowym, z czego jedna warstwa pełni rolę filtra, zaś druga stanowi jego ochronę. Stosowana przede wszystkim tam, gdzie przewiduje się wyjątkowo dobre właściwości filtracyjne, lub tam gdzie mogą występować wysokie naprężenia mechaniczne.
  • Geowłóknina PES – występujące także pod nazwą ELCEN, geowłókniny poliestrowe, przy których włókna konstrukcyjne połączone są ze sobą poprzez igłowanie, przeszywanie bądź też kalandrowanie. Pełnią funkcję drenującą, filtrującą, separacyjną, wzmacniającą i ochronną. Wykorzystywane przede wszystkim do poprawy nośności gruntów, zapobiegania procesom kolmatacji, wydłużenia okresu trwałości i czasu eksploatacji. Nie wykazują negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
  • Geowłóknina PGM 14 – wykonana z polipropylenowych włókien ciągłych, wzmacnianych mechanicznie. Wykorzystywana głównie przy naprawie nawierzchni bitumicznej, oraz przy wykonywaniu pełnej nawierzchni w przypadku małego natężenia obciążeń eksploatacyjnych. Wpływa na wydłużenie okresu żywotności nawierzchni drogowej.
  • Geowłóknina DEFON ST – wytwarzana z włókien polipropylenowych oraz poliestrowych, dodatkowo stabilizowanych przeciwko działaniu promieniowania UV. Charakteryzuje się bardzo dobra odpornością na rozciąganie oraz przebijanie. Swoje zastosowanie znajduje tam gdzie niezbędne są właściwości: drenujące, separacyjne, ochronne, filtracyjne, czy też wzmacniające.

Jak więc widzimy, poszczególne rodzaje geowłókniny, znajdują swojej zastosowanie w zróżnicowanych obszarach budownictwa technicznego, inżynieryjnego. Każda z nich charakteryzuje się innymi parametrami technicznymi, odmienną konstrukcja, oraz rodzajem włókien wykorzystanych do ich budowy.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż poszczególne rodzaje geowłókniny, w swoich zastosowaniach będą niezastąpionym rozwiązaniem, które przyczyni się jedynie do podniesienia poziomu odporności konkretnych konstrukcji budowlanych. Wdrożenie tego typu rozwiązań technologicznych, na pewno będzie korzystne w każdym przypadku. Warto mieć więc na względzie przy każdej inwestycji, możliwość zastosowania geowłókniny o konkretnych właściwościach i parametrach technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *